Dušan Kmeť
Role
Turek v Itálii (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1996/1997 - Turci
Fotogalerie
Eugen Oněgin 20.09.1997 páry zleva: V.+Z. Žilovi, M. Hlobilová+R. Rachmanov, D. Kmeť+M. Bolardová
Foto: Oldřich Pernica