Turek v Itálii (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 30.11.1996 do 25.02.1999 (18x)
Popis
Nastudováno v italském originále

Technická realizace scény COM-PARS s. r. o., kostýmy zhotoveny v dílně Státní opery Praha a ve Studiu 313

Archivní složka sign. SOP 119 obsahuje následující materiál:
- cedule k 1. až 18. představení
- pozvánka na malý přípitek o přestávce premiéry a na recepci po premiéře
- programová brožura s barevnou fotografickou vložkou
- premiérové textové vložky do programových brožur
- samostatné fotografické vložky do programových brožur
- faktury vztahující se k výrobě programové brožury
- koprodukční smlouva mezi Českou televizí a Státní operou Praha o pořízení záznamu opery
- mediální ohlasy
- list (leden) z kalendáře Národního divadla 2022 s použitím snímku ze zkoušky opery Turek v Itálii
- 2 složky fotografií inscenace Oldřicha Pernici včetně snímků Hany Smejkalové z aranžovacích zkoušek
- 18 velkoformátových fotografií inscenace Oldřicha Pernici
- diapozitivy a kontakty Oldřicha Pernici včetně dofotografování 5. 2. 1998, negativy a kontakty Hany Smejkalové z aranžovacích zkoušek


Orchestr a sbor Státní opery Praha, externí tanečníci
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Felice Romani
Fotogalerie
Turek v Itálii 30.11.1996 Aleš Briscein (Albazar), Eva Garajová, Ladislav Mlejnek, Gregory Mercer
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Alexander Teliga (Selim), Dagmar Vaňkátová (Fiorilla)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 celková scéna
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Dagmar Vaňkátová (Fiorilla), Alexander Teliga (Selim)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Dagmar Vaňkátová (Fiorilla), Simona Procházková (Zaida)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Dagmar Vaňkátová, Vladimír Chmelo, Simona Procházková, Ivo Hrachovec
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Eva Garajová (Zaida), Ladislav Mlejnek (Selim)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 G. Mercer, V. Chmelo, N. Melnik, E. Garajová, I. Hrachovec, L. Mlejnek
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 I. Hrachovec (Don Geronio),D. Vaňkátová (Fiorilla),G. Mercer (Don Narciso)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Ivo Hrachovec (Don Geronio), Eva Garajová (Zaida), operní balet SOP
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Jiří Sulženko (Selim), Maria Tkadlčíková (Fiorilla)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Ladislav Mlejnek (Selim), Eva Garajová (Zaida), Vladimír Chmelo (Básník)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 M. Tkadlčíková (Fiorilla), J. Sulženko (Selim), I. Hrachovec (Don Geronio)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Maria Tkadlčíková (Fiorilla), Ivo Hrachovec (Don Geronio)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Maria Tkadlčíková (Fiorilla), Ivo Hrachovec (Don Geronio)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Maria Tkadlčíková (Fiorilla), Jiří Sulženko (Selim)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Maria Tkadlčíková, Tereza Roglová, Paul Brodene Smith, Jiří Sulženko
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 N.Melnik (Fiorilla), O.Kříž (Básník), Z.Žila, Z.Horváth, R.Rachmanov(Učni)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Natalja Melnik (Fiorilla), Jiří Sulženko (Selim), Eva Garajová (Zaida)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Natalja Melnik(Fiorilla), Pavel Horáček(Don Geronio), Jiří Sulženko(Selim)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 P.B. Smith, M. Tkadlčíková, O. Kříž, T. Roglová, I. Hrachovec, J. Sulženko
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Pavel Horáček (Don Geronio), Natalja Melnik (Fiorilla)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 S. Procházková (Zaida), I. Hrachovec (Don Geronio), A. Briscein (Albazar)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 silueta vlevo: Vladimír Chmelo, kuchař v čele stolu zády: Alexander Teliga
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Simona Procházková (Zaida), Aleš Briscein (Don Narciso)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 uprostřed Vladimír Chmelo (Básník),Z. Žila, Z. Horváth, R. Rachmanov(Učni)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 V. Chmelo (Básník), I. Hrachovec (Don Geronio), N. Melnik (Fiorilla)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Z. Horváth, Z. Žila, R. Rachmanov (Učni), Paul Brodene Smith (Don Narciso)
Foto: Oldřich Pernica