Milen Paunov
Role
Chovanština (Národní opera Sofie) premiéra SEZONA 1970/1971 - Písař
Boris Godunov (Národní opera, Sofie) premiéra SEZONA 1973/1974 - Kníže Vasilij Šujskij
Don Carlos (Národní akad. divadlo pro operu a balet, Sofie) premiéra SEZONA 1977/1978 - Hrabě Lerma