Chovanština (Národní opera Sofie) (Opera)
Národní divadlo, od 21.10.1970 do 21.10.1970 (1x)
Pohostinské vystoupení Národní opery Sofie.
Textové a hudební úpravy
Úprava textu : P. Lam
Role
Kníže Ivan Chovanskij : Dimitrij Petkov
Kníže Andrej Chovanskij : Georgi Sapundžiev
Kníže Vasilij Golicyn : Ljubomír Bodurov
Bojar Šaklovitij : Stojan Popov
Písař : Milen Paunov
Varsonověv : Dimiter Dimitrov
Strešněv : Peter Petrov