Verter Vračovski
Role
Chovanština (Národní opera Sofie) premiéra SEZONA 1970/1971 - Střelci, Kusjka
Momčil (Národní opera Sofie) premiéra SEZONA 1970/1971 - Rajko
Boris Godunov (Národní opera, Sofie) premiéra SEZONA 1973/1974 - Misail