Karel Jonáš
Datum narození
16.01.1865
Datum úmrtí
02.05.1922
Životopis
Narozen v Heřmanově Městci, zemřel v Praze. V roce 1884 maturoval na gymnáziu v Hradci Králové, poté se věnoval novinářství (Soběslav, Brno, Plzeň, Praha, České Budějovice). V roce 1906 byl povolán do Prahy k řízení ústředního listu agrární strany Venkov; stranu také později zastupoval v poválečném Revolučním Národním shromáždění. R. 1921 odešel na zdravotní dovolenou. Psal verše (Básně o nás pro vás aj.), povídky (Oheň pod popelem, Hostinec U krásné paní aj.), romány (Tři poslední, Cesta k srdci aj.), divadelní hry (Ženich, Filištínská komedie aj.).
Je autorem titulů
Nový sport (Činohra)
Skvrna (Činohra)
Ženich (Činohra)
Fotogalerie
Karel Jonáš - civilní fotografie
Foto: Atelier J. Faix