Skvrna
Role
Paní Vacková: Marie Laudová
Paní Křínková: Marie Pštrossová
Krecký: Rudolf Kafka
Slečna Trunečková: Vilemína Hájková
Spiženský: Emil Focht
Paní Tučková: Ludmila Matějovská
Vačlena: Eugen Viesner
Dozorce divadelní: Karel Váňa
Doktor divadelní: Karel Mušek
Děvčátko: Vlasta Novotná
Jiný plavec: Václav Zintl
Myskrová+Vracelová: Amálie Bláhová
Lucková: Anna Červená
Fotogalerie
Skvrna - 09.03.1908, divadelní cedule z premiéry
Skvrna - 09.03.1908, ze zkoušky: Mošna, Pštrossová, Gerlický, Deyl, Rydlová, Steinsberg, Hübnerová