Jindřich Kaan z Albestů
Datum narození
29.05.1852
Datum úmrtí
07.03.1926
Životopis
Pedagog, klavírista a skladatel. Narodil v Tarnopolu (Ukrajina) a zemřel v Roudné u Tábora. Klavírní hře a skladbě se učil u V. Blodka a na varhanické škole. Seznámil se s A. Dvořákem a doprovázel ho na jeho první cestě do Anglie. Byl profesorem klavírní hry na pražské konzervatoři, kde též řídil ústavní orchestr. Po smrti K. Knittla se stal jejím ředitelem. Velmi pečoval o rozvoj konzervatoře a měl vřelý poměr k dílům B. Smetany a A. Dvořáka, ač sám nebyl českého původu. Jako skladatel se snažil proniknout hlavně klavírními skladbami, transkripcemi a zvláště balety (např. Bajaja). Podařilo se mu to úspěšně jen v době jeho života. Značného významu dosáhl svou ediční činností (díla B. Smetany a českých klasiků).
Je autorem titulů
Bajaja (Balet)
Lípy (Koncert)
Má vlast (Koncert)
Mazurky (Balet)
Olim (Balet)
Textové a hudební úpravy
Julius Caesar premiéra SEZONA 1885/1886 - Hudba
V záři minulosti premiéra SEZONA 1919/1920 - Hudba
Role
Akademie premiéra SEZONA 1885/1886 - Hra na klavír