Vít Nosek
Životopis
Rodák z Čejkovic u Hodonína studoval zpěv na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Pracoval zde pod vedením Jakuba Kettnera a Antonína Valenty; nastudoval roli Hraběte Almavivy (Figarova svatba) a hlavní roli Célestina v operetě Mam'zelle Nitouche Florimonda Hervého. Představil se také jako sólista za doprovodu symfonického orchestru konzervatoře při provedení Te Deum Antonína Dvořáka a Missy brevis pastoralis Jiřího Pavlici. Je studentem Akademie múzických umění v Praze, kde se dále vzdělává ve třídě Ivana Kusnjera. Při studiích na AMU se představil v roli Pana Herze při provedení Mozartovy opery Divadelní ředitel, nastudoval také role Alexandra a Podkoljosina z oper Bohuslava Martinů Dvakrát Alexandr a Ženitba, s postavou Piláta se představil při premiéře opery Stalo se slovo Jana Fily. Mimo jiné hostoval ve Slezském divadle v Opavě jako Pobuda v jednoaktové opeře Carla Orffa Chytračka. Představil se jako sólista při provedení Saint-Saënsova Oratoria de Noel za doprovodu komorního orchestru Collegium magistrorum Mikulov.

Aktualizace: únor 2019
Role
Ivan Kusnjer a jeho žáci premiéra SEZONA 2018/2019 - Zpěv, Zpěv, Zpěv
Láska ke třem pomerančům premiéra SEZONA 2018/2019 - Podivíni