Miroslav Kouřil - výtvarník
Datum narození
15.10.1911
Datum úmrtí
29.09.1984
Životopis
Narozen v Jaroměři, zemřel v Praze. Po maturitě na Vyšší průmyslové škole stavitelství studoval v letech 1930-1935 architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze (ing.architekt). Od 1.5.1935 do 30.4.1941 byl šéfem výpravy v Divadle E.F.Buriana. Po násilném uzavření divadla v roce 1941 působil od 1.5.1941 do 31.3.1943 jako výtvarník v Divadle na Vinohradech, a když mu nacisté zakázali v divadle pracovat, byl pak zaměstnán mimo tuto oblast. Podílel se však v té době na ediční činnosti a byl členem ilegálních organizací divadelníků. Po osvobození v roce 1945 se vrátil do Divadla E.F.Buriana, ale vzápětí od 1.6.1945 nastoupil jako ředitel a výtvarník v Družstvu Divadel práce, které tvořilo Divadlo E.F.Buriana, všechny scény Státního divadla Brno - divadla Na Hradbách, Na Veveří a Reduta. Zde byl angažován do 30.4.1947. V sezóně 1946/1947 pracoval současně i v Komické zpěvohře v Karlíně, rovněž součásti Divadla E.F.Buriana. Kromě toho byl v letech 1945-1950 členem a později předsedou Divadelní dramaturgické rady. Od 1.10.1947 do 30.9.1952 zastával různé stranické a státní funkce (vedoucí kulturního odboru na sekretariátu ÚV KSČ, náměstek ministra informací a osvěty). V období 1953-1957 pracoval opět mimo divadlo. Od 1.9.1957 do 30.9.1963 byl zaměstnán v ND jako vedoucí Scénografické laboratoře, kterou v roce 1957 založil a jež se stala součástí dílen ND. Když se Scénografická laboratoř v roce 1963 osamostatnila, byla přejmenována na Scénografický ústav a Kouřil zde působil až do roku 1974 jako ředitel. Pedagogické činnosti se věnoval na herecké škole E.F.Buriana, 1946/1947 na Divadelní fakultě AMU, v letech 1962-1980 na katedře dějin a teorie divadla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (v roce 1971 jmenován profesorem), po roce 1963 také na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. V letech 1946-1949 spolupracoval externě s ND na několika činoherních i operních inscenacích, jejichž výpravy komponoval realistickými postupy.
Inscenátor
Fidelio premiéra SEZONA 1946/1947 - Scéna
Nezvěstná premiéra SEZONA 1947/1948 - Scéna
Janošík premiéra SEZONA 1948/1949 - Scéna
Jevgenij Oněgin premiéra SEZONA 1948/1949 - Scéna
Josefina premiéra SEZONA 1948/1949 - Scéna
Spolupráce na inscenacích
Naši furianti (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1949/1950 - Výtvarník
Zbojnický oheň (Československý státní soubor písní a tanců) premiéra SEZONA 1957/1958 - Umělecká spolupráce
Fotogalerie
Janošík - 24.05.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Janošík - 24.05.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Jevgenij Oněgin - 04.06.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Josefina - 23.02.1949, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav
Nezvěstná - 31.10.1947, Miroslav Kouřil - scéna
Foto: Karel Drbohlav