Zbojnický oheň (Československý státní soubor písní a tanců) (Balet)
Smetanovo divadlo, od 24.04.1958 do 24.04.1958 (1x)
Předloha
Pohostinské vystoupení Československého státního souboru písní a tanců,
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Libuše Hynková
Inscenátoři
Role
Jánošík : Ladislav Vašek
Anka. Jánošíkova milá : Zdena Řezníčková
Šándor, zeměpán : Gustav Voborník
Gajdošík, odrodilý zbojník : Vladimír Vostřez
Ilčík : Josef Pivonka
Uhorčík : Ján Novenko
Hrajnoha : Radim Cvrček
Bugaj : Ivan Muchka
Huncaga : Jiří Linhart
Toporisko : Zdeněk Derka
Gáborčík : Jiří Hrabal
Kováčík : Josef Bádal
Zupica : Igor Míchal
Janík, výrostek : František Hlaváček
Tanec pastýře a pastýřky na zámku : Stanislava Horová, Inka Vostřezová
Měšťan a měšťka : Miloslav Šulc, Zdena Hájková
Kramářka : Věra Svobodová
Žebrák : Zdeněk Hlaváč
Dvě veselá děvčata : Věra Štokrová, Vlasta Vodrážková
Vojenský velitel : Zdeněk Nerušil
Baba krčmářka : Lilka Leszkowová
Káča, děvečka v krčmě : Marie Gergiedowská
Spolupracovali
Inspicient : Olga Výšková
Masky : Rudolf Kurel
Režijní spolupráce : Jiří Němeček
Umělecká spolupráce : Miroslav Kouřil