Václav Kučera
Datum narození
29.04.1929
Životopis
Český skladatel a hudební vědec, narodil se v Praze. V letech 1944–1949 studoval klavírní hru u F. Maxiána, 1948–1951 hudební vědu, estetiku a češtinu na UK v Praze a 1951–1956 hudební vědu a skladbu na moskevské konzervatoři. V letech 1962–1969 pracoval v Ústavu pro hudební vědu ČSAV v Praze, 1969–1983 byl vedoucím tajemníkem Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, 1978–1983 členem předsednictva Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu. Od r. 1972 působil jako pedagog na AMU, v r. 1988 byl jmenován profesorem pro obor hudební skladba. Od r. 1997 učil externě na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Je autorem orchestrálních děl (Symfonie, 1962 Quo vadis), koncertatních (Krysař, 1964; Obraz pro klavír a orchestr, 1966–1970), skladeb komorních (Dramata pro 9 nástrojů, 1961; Protesty, 1963; Diario, 1971; Manifest jara, 1974; smyčcový kvartet Vědomí souvislostí, 1976), a vokálních, baletů (Festivalová pohádka, 1959), hudby elektronické (dram. freska Lidice, 1972; Kinetický balet, 1968; balet Srdce a sen, 1973), publikací o sovětské a současné české hudbě, rozhlasových a televizních pořadů.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy