Petr Kropáček
Datum narození
14.07.1889
Datum úmrtí
10.09.1931
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Studoval v Praze na reálce a v letech 1908–1913 na české technice pozemní stavitelství. Patřil k vůdčím osobnostem reformních snah v českém divadelnictví před první světovou válkou. Jako režisér a scénograf působil v amatérském souboru při dramatickém odboru spolku Akademikové vinohradští (1910), v Lyrickém divadle (1911) a v Divadle Umění (1912–1914). Byl společníkem architektů J. Gočára a P. Janáka v Pražských uměleckých dílnách, kde podle jeho návrhů vzniklo několikeré zařízení interiérů. Po neúspěšném pokusu o usazení v Argentině projektoval v 2. polovině 20. let řadu škol, veřejných i obytných budov; podle jeho návrhu byl upraven interiér Komorního divadla v Praze. Vedle cestopisných fejetonů psal dramata, byl autorem satiricky a parodicky zaměřených veseloher.
Je autorem titulů
Stavba (Činohra)