Stavba
Role
Stavitel Kaplan: Rudolf Deyl
Architekt Nekola: Eduard Kohout
Inženýr Kubát: Roman Tuma
Dělník Novák: Karel Kolár
Nádeník Smrčka: Karel Váňa
Kolečkář: Gabriel Hart
První bába: Eugena Engelbertová
Druhá bába: Míla Holeková
Stavební asistent: Gabriel Hart
Harmonikář: František Roland
Prezident sociálních ústavů: Eugen Viesner
Předseda stavební komise: Čeněk Šlégl
První člen komise: Karel Kolár
Druhý člen komise: Alexander Třebovský
Třetí člen komise: Vojta Novák
Čtvrtý člen komise: Vladimír Merhaut
Stavební komisař: Stanislav Neumann
Zapisovatel: Karel Jelínek
Zástupce dělnického svazu: František Roland
Druhý dělník: František Forman
Čtvrtý dělník: Eduard Blažek
Pátý dělník: Richard Záhorský
Šestý dělník: Stanislav Strnad
Sedmý dělník: Karel Jelínek