Petr Křička
Datum narození
04.12.1884
Datum úmrtí
25.07.1949
Další používaná jména
Julius Munk
Životopis
Narozen v Kelči (u Valašského Meziříčí), zemřel v Okarci (u Třebíče). V roce 1901 maturoval na reálce v Novém Městě na Moravě, v letech 1901–1905 vystudoval na pražské technice obor technické chemie. V zimě 1906–1907 pobýval v Pasteurově institutu v Paříži, v letním období působil jako správce laboratoře ve výzkumném ústavu v Karlových Varech. V letech 1907–1908 vyučoval v Moskvě francouzštinu, němčinu a angličtinu. Roku 1914 byl odveden na ruskou frontu, kde byl těžce raněn.

V letech 1919–1937 pracoval na ministerstvu školství a národní osvěty, 1937–1947 byl pro nemoc ve výslužbě, v letech 1947–1948 pracoval v knihovně pražské techniky. Byl básníkem (Šípkový keř, Bílý štít, Chléb a sůl, Píseň meče aj.), překládal z ruštiny (A. S. Puškin aj.), z němčiny (H. Hesse aj.) a francouzštiny (Moliere, R. Rolland aj.). Za nacistické okupace byl činný v domácím odboji.

Pracovní text hry Svatba Krečinského v překladu Petra Křičky, v ND neuvedeném, v knihovně archivu ND, sign. r 537, r 538
Pracovní text hry Svatba Krečinského v překladu Petra Křičky, v ND neuvedeném, v knihovně archivu ND, sign. r 4134
Textové a hudební úpravy
Vlci premiéra SEZONA 1920/1921 - Překlad
Velkolepý paroháč premiéra SEZONA 1922/1923 - Překlad
Hra o lásce a smrti premiéra SEZONA 1925/1926 - Překlad
Vlci premiéra SEZONA 1938/1939 - Překlad
Amfitryon premiéra SEZONA 1939/1940 - Překlad
Hipolyta premiéra SEZONA 1943/1944 - Autor libreta
Šibalství Skapinova premiéra SEZONA 1946/1947 - Překlad
Šibalství Skapinova premiéra SEZONA 1949/1950 - Překlad