Vlci (Činohra)
Národní divadlo, od 28.09.1920 do 08.01.1925 (25x)
Popis
Archivní složka sign. Č 1249a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře a dílčím reprízám
- přehled představení
- dvoulist program k inscenaci (různá data repríz)
- interní a externí korespondence
- provozovací smlouva
- smlouva s překladatelem
- výstřižek z tisku s prohlášením Stanislava Loma (datován 3. 10. 1920, neurčen)
- 1 čb foto celku scény

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 80
Textové a hudební úpravy
Překlad : Petr Křička
Inscenátoři
Role
Bias Brutus Quesnel : Jaroslav Hurt
J. B. Teulier :