František Kubka - spisovatel
Datum narození
04.03.1894
Datum úmrtí
07.01.1969
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Novinář, prozaik, básník, dramatik a překladatel. V roce 1912 maturoval na klasickém gymnáziu, pak studoval na Filozofické fakultě UK slavistiku a germanistiku. Jeho studia přerušila válka; v říjnu 1914 narukoval a sloužil na karpatské a haličské frontě, kde se roku 1915 dostal do ruského zajetí. V letech 1918–1920 byl příslušníkem čs. armády na Rusi a prošel s ní Sibiří na východ. Od května 1920 byl ve službách organizace YMCA v Charbinu v Mandžurii. Po návratu v květnu 1921 dokončil studia na Filozofické fakultě UK (doktorát 1921) a pracoval jako sekretář ústředního výboru YMCA v Praze (1922–1927).

V letech 1927–1937 byl redaktorem pro zahraniční politiku v Prager Presse, 1937–1939 vládním komisařem ministerstva zahraničních věcí, později (do května 1945) byl úředníkem ministerstva školství. Na začátku okupace byl krátce vězněn gestapem v Berlíně. V roce 1945 přešel ze služeb ministerstva školství na ministerstvo informací, pak do služeb diplomatických; v letech 1946–1948 působil jako čs. vyslanec v Sofii. Od roku 1949 žil jako spisovatel z povolání.

Pracovní text v ND neuvedené hry Vichřice v knihovně archivu ND, sign. r 242–245, r 255, r 256,
Textové a hudební úpravy
Les premiéra SEZONA 1938/1939 - Překlad
Paleček premiéra SEZONA 1958/1959 - Autor libreta