Paleček (Opera)
Smetanovo divadlo, od 17.12.1958 do 11.06.1960 (17x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : František Kubka
Inscenátoři
Spolupracovali
Asistent režie : Ladislav Štros
Asistent výtvarníka kostýmů : Marie Brabcová
Fotogalerie
Paleček - - 17.12.1958 Josef Svoboda - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Paleček - 17.12.1958 Antonín Votava (Janek), Rudolf Jedlička (Paleček)
Foto: Jaromír Svoboda
Paleček - 17.12.1958 celková scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Paleček - 17.12.1958 Ivana Mixová (Madlena)
Foto: Jaromír Svoboda
Paleček - 17.12.1958 Ivana Mixová (Madlena), Rudolf Jedlička (Paleček)
Foto: Jaromír Svoboda
Paleček - 17.12.1958 Karel Berman (Morosus), Miloslava Fidlerová (Alena)
Foto: Jaromír Svoboda
Paleček - 17.12.1958 Karel Berman, Eduard Haken, Přemysl Kočí a sbor
Foto: Jaromír Svoboda
Paleček - 17.12.1958 Přemysl Kočí (Vilém)
Foto: Jaromír Svoboda
Paleček - 17.12.1958 Přemysl Kočí (Vilém), Marie Podvalová (Zdena)
Foto: Jaromír Svoboda
Paleček - 17.12.1958 sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda