Daniel Kranda
Role
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1986/1987 - Strakapoun
Absolventský koncert Taneční konzervatoře premiéra SEZONA 1990/1991 - Slovanský tanec č. 8, Slovanský tanec č. 9, Slovanský tanec č. 15