Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze (Balet)
Smetanovo divadlo, od 24.04.1987 do 25.04.1987 (2x)
Předloha
Pohádka o Popelce (části z baletu Špalíček) - Bohuslav Martinů
Koncert pro housle a orchestr - Don Juan (II. věta) - Alban Berg
Představení začínalo Koncertní částí - klasický baletní odkaz. Program této části ani obsazení se nedochovalo.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Mirka Vlášková
Spolupracovali