Jaroslav Kubita
Role
Novoroční koncert Kühnova dětského sboru premiéra SEZONA 1992/1993 - České dechové kvinteto
Malý Mozart (Dětská opera Praha) premiéra SEZONA 2001/2002 - Host večera - fagot