Malý Mozart (Dětská opera Praha) (Opera)
Divadlo Kolowrat, od 18.05.2002
Předloha
Vystupování Dětské opery Praha. Hudba a korespondence W. A. Mozarta.