Helena Malířová
Datum narození
31.10.1877
Datum úmrtí
17.02.1940
Další používaná jména
R. Nosek
Životopis
Narozena v Praze, zemřela tamtéž. Běžné vzdělání získala v klášterní, poté v dívčí škole v Ječné ulici v Praze a prohlubovala ho individuálním zájmovým studiem (klavír, zpěv, kreslení). Brzy se začala pohybovat v okruhu mladých anarchistických literátů kolem S. K. Neumanna, kde poznala básníka Jana Malíře, za něhož se 1904 provdala. Po jeho smrti hodně cestovala, navštívila Francii (Paříž), Itálii (Benátky), Belgii, Holandsko; 1912 v době srbsko-turecké války odjela jako reportérka a ošetřovatelka na Balkán.
Od 1913 žila ve Vídni, kde se seznámila s I. Olbrachtem. Pod jeho vlivem vstoupila do sociálnědemokratické strany a působila v redakci vídeňských Dělnických listů. 1916 se s Olbrachtem vrátili do Prahy. 1921 se stala zakládající členkou KSČ a až do 1929, kdy se s ní rozešla, se věnovala intenzivní práci mezi dělnictvem a v redakcích stranického tisku, kde se zabývala zejména ženským a dětským hnutím. Po vyloučení z KSČ pokračovala ve veřejné, protifašisticky zaměřené činnosti.
Autorka románů Víno (1912), Barva krve (1932), Dědictví (1933), dramatu Bratrství (prem. 1905) a románové autobiografie Deset životů (1937). Psala též pro děti a překládala hlavně z němčiny, francouzštiny a jihoslovanských jazyků.
Sestra herečky ND Růženy Naskové. Pohřbena je v Praze v Urnovém háji krematoria Strašnice (STU 9, 4358).
Je autorem titulů
Bratrství (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Její Milost stará paní premiéra SEZONA 1909/1910 - Překlad
Rozmilá rodina premiéra SEZONA 1909/1910 - Překlad
Děti premiéra SEZONA 1910/1911 - Překlad
Maminka má pravdu premiéra SEZONA 1913/1914 - Překlad
Žena premiéra SEZONA 1913/1914 - Překlad
Bratři Karamazovi premiéra SEZONA 1921/1922 - Překlad