Jakub Malý
Datum narození
04.08.1811
Datum úmrtí
07.03.1885
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. V letech 1822–1829 studoval gymnázium, pak tzv. filozofii (do 1831) a práva (do 1835). Za studií se přátelil s vlastenci a literáty (J. J. Langer, K. H. Mácha, J. K. Tyl aj.) a napsal několik básní do soudobých časopisů; místo právnické praxe se pak rozhodl věnovat literatuře. Byl novinářem a publicistou, literárním kritikem a historikem. Překládal zvláště z angličtiny (W. Shakespeare). Spolupracoval s Josefem Jungmannem, působil v Českém muzua, v letech 1859–1874 byl spoluredaktorem Riegrova slovníku naučného.

Je autorem mnoha časopiseckých statí, článků, kritik a knižních publikací (Vzpomínky a úvahy starého vlastence, Naše znovuzrození). V polemikách po r. 1848 (s J. Nerudou, K.Sabinou) vystoupil jako mluvčí konzervativního, apolitického literárního programu. Byl též významným propagátorem studia angličtiny, seznamoval českou veřejnost s Amerikou. R. 1876 se pokusil podnikat a otevřel si nepříliš výnosné knihkupectví.
Textové a hudební úpravy
Mnoho povyku pro nic za nic premiéra SEZONA 1884/1885 - Překlad
Othello, mouřenín benátský premiéra SEZONA 1886/1887 - Překlad
Mnoho povyku pro nic za nic premiéra SEZONA 1894/1895 - Překlad