Jakub Malý
Datum narození
04.08.1811
Datum úmrtí
07.03.1885
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. V letech 1822-1829 studoval gymnázium, pak tzv.filozofii (do 1831) a práva (do 1835). Za studií se přátelil s vlastenci a literáty (J.J.Langer, K.H.Mácha, J.K.Tyl aj.) a napsal několik básní do soudobých časopisů; místo právnické praxe se pak rozhodl věnovat literatuře. Byl novinářem a publicistou, literárním kritikem a historikem. Překládal zvláště z angličtiny (W.Shakespeare). Spolupracovník J.Jungmanna, pracovník Českého muzea, 1859-1874 spoluredaktor Riegrova slovníku naučného. Autor mnoha časopiseckých statí, článků, kritik a knižních publikací (Vzpomínky a úvahy starého vlastence, Naše znovuzrození). V polemikách po 1848 (s J.Nerudou, K.Sabinou) vystoupil jako mluvčí konzervativního, apolitického literárního programu. Byl též významným propagátorem studia angličtiny, seznamoval českou veřejnost s Amerikou. 1876 se pokusil podnikat a otevřel si nepříliš výnosné knihkupectví.
Textové a hudební úpravy
Mnoho povyku pro nic za nic premiéra SEZONA 1884/1885 - Překlad
Othello, mouřenín benátský premiéra SEZONA 1886/1887 - Překlad
Mnoho povyku pro nic za nic premiéra SEZONA 1894/1895 - Překlad