Miloň Čepelka
Životopis
Autor scénářů, básní, próz a textů k písním, rozhlasový redaktor, jeden ze zakládajících členů a dlouholetý herec Divadla Járy Cimrmana.
Role
Záskok (Divadlo Járy Cimrmana) premiéra SEZONA 1997/1998 - Vogeltanz
Štace Miloně Čepelky (MTF Zlatá Praha 2021) premiéra SEZONA 2021/2022 - Účinkuje