Josef Kovalčuk
Datum narození
05.08.1948
Datum úmrtí
30.06.2018
Životopis
Narozen v Trutnově, zemřel v Brně.
1972 - absolvoval FF UK v Olomouci (bohemistiku a historii)
1979 - dokončil studia dramaturgie na pražské DAMU
1974 - spoluzakladatelem a dramaturgem HaDivadla, které vzniklo a působilo nejdříve v Prostějově, od roku 1985 v Brně. Jako dramaturg spolupracoval především s Arnoštem Goldflamem, podílel se však i na inscenacích dalších divadel, např. Divadla Petra Bezruče v Ostravě, Mahenovy činohry v Brně. Byl autorem nebo spoluautorem několika her, scénářů, divadelních adaptací, dramatizací i teoretických studií.
1990–1996 - děkanem Divadelní fakulty JAMU v Brně; výrazně se zde zasloužil o vybudování obnovené fakulty i otevření řady nových studijních oborů, např. pohybového divadla neslyšících
1996–2002 (do 31. 7.) - Národní divadlo; první sezonu jako dramaturg, od srpna 1997 šéfem činohry; podílel se tu dosud na dramatizaci Dostojevského Běsů, je spoluautorem divadelních adaptací a dramaturgem Hrubínovy Romance pro křídlovku a Durychova Bloudění, dramaturgoval (spolu s M. Klímou) lidové Pašije, divadelní adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále, Bulgakovova Mistra a Markétku (spolu s J. Hančilem), Přidalovu novinku Noc potom (společně s J. Kudláčkovou), Goldflamovu Smlouvu, opět společně s J. Hančilem Shakespearova Hamleta a další.
Vedoucí funkce v ND
Šéf činohry (SEZONA 1997/1998)
Šéf činohry (SEZONA 1998/1999)
Šéf činohry (SEZONA 1999/2000)
Šéf činohry (SEZONA 2000/2001)
Šéf činohry (SEZONA 2001/2002)
Textové a hudební úpravy
Běsi premiéra SEZONA 1996/1997 - Dramatizace
Bloudění premiéra SEZONA 1997/1998 - Úprava
Romance pro křídlovku premiéra SEZONA 1997/1998 - Dramatizace
Idiot premiéra SEZONA 2000/2001 - Dramatizace
Markéta Lazarová premiéra SEZONA 2001/2002 - Scénář
Inscenátor
Běsi premiéra SEZONA 1996/1997 - Dramaturgie
Bloudění premiéra SEZONA 1997/1998 - Dramaturgie
Pašije aneb Theatrum passionale premiéra SEZONA 1997/1998 - Dramaturgie
Romance pro křídlovku premiéra SEZONA 1997/1998 - Dramaturgie
Mistr a Markétka premiéra SEZONA 1998/1999 - Dramaturgie
Noc potom premiéra SEZONA 1998/1999 - Dramaturgie
Obsluhoval jsem anglického krále premiéra SEZONA 1998/1999 - Dramaturgie
Hamlet premiéra SEZONA 1999/2000 - Dramaturgie
Smlouva premiéra SEZONA 1999/2000 - Dramaturgie
Idiot premiéra SEZONA 2000/2001 - Dramaturgie
Lucerna premiéra SEZONA 2001/2002 - Dramaturgie
Markéta Lazarová premiéra SEZONA 2001/2002 - Dramaturgie
Lucerna premiéra SEZONA 2008/2009 - Dramaturgie
Fotogalerie
Idiot - 28.06.2001, Josef Kovalčuk a Ivo Krobot
Foto: Hana Smejkalová
Josef Kovalčuk
Foto: Hana Smejkalová
Josef Kovalčuk při odhalení busty H. Haase dne 31.5. 2000
Foto: Hana Smejkalová