Markéta Lazarová (Činohra)
Národní divadlo, od 14.03.2002 do 09.06.2004 (40x)
Popis
Vančura se při psaní tohoto baladického příběhu inspiroval některými motivy z historie svého rodu. Děj je situován do lapkovského středověku, avšak vzhledem k časové i místní neurčitosti a imaginativnímu přístupu k minulosti jej nelze definovat jako historický román; žánrově jde o prózu zcela svébytnou, v níž převládá opis nad popisem, metafora nad záznamem a báseň nad prózou. Markéta Lazarová je dílem životní plnosti, síly a aktivity, družnosti a odvahy, zejména však vyznívá jako básnická oslava lásky a hold ženě. V rukou J. A. Pitínského jde o hledání adekvátních jevištních prostředků pro přenesení Vančurovy silné a básnivé prózy na scénu Národního divadla, jakožto svébytného dramatu.
Délka představení 1 hodina, 40 minut (hraje se bez přestávky)
Texty v hudbě od Karla Tomana, Ivana Wernische a Friedricha Nietzscheho. Nahrávky hudby: Ars Brunensis Chorus. Dirigent Roman Válek. Sbm Dan Kalousek.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Spolupracovali
Asistent režie : Marika Skopalová
Pohybová spolupráce : Elizabeth Lequesne, Viliam Dočolomanský
Fonetická spolupráce : Zdena Palková
Inspicient : David Růžička
Fotogalerie
Markéta Lazarová - 14.03.2002 (Jiří Štěpnička, Miloslav Mejzlík, Zuzana Kronerová)
Foto: Oldřich Pernica
Markéta Lazarová - 14.03.2002, Alois Švehlík (Hejtman Pivo)
Foto: Oldřich Pernica
Markéta Lazarová - 14.03.2002, Jiří Štěpnička (Lazar), Petra Špalková (Markéta Lazarová)
Foto: Oldřich Pernica
Markéta Lazarová - 14.03.2002, Miloslav Mejzlík (Kozlík), Zuzana Kronerová (Kateřina)
Foto: Oldřich Pernica