Vladimír Franz
Životopis
Prof. JUDr. Vladimír Franz, český malíř a hudební skladatel, nositel Ceny Alfréda Radoka (1998, 2000, 2002, 2005, 2006) a Ceny Divadelních novin (2001). ■ V letech 1978–1982 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v téže době souběžně studoval soukromě malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladbu u prof. Vladimíra Sommera, dějiny umění u prof. Jaromíra Homolky a dějiny hudby u prof. Jaromíra Kincla. ■ V letech 1981–1984 se stal spoluzakladatelem, scénografem, výtvarníkem a skladatelem autorského divadla Kytka. ■ V současné době působí jako vedoucí kabinetu hudební dramatiky Divadelní fakulty AMU, do listopadu 1999 byl také předsedou Akademického senátu AMU a jako pedagog působil i na brněnské FAVU. Své vzdělání zúročuje v celém okruhu aktivit. ■ Jako malíř uspořádal dosud více než padesát samostatných výstav doma i v zahraničí a zúčastnil se 44 přehlídek, výstav a soutěží kolektivních. Svými díly je zastoupen v galeriích a soukromých sbírkách na třech kontinentech. ■ Rozsáhlá je především jeho tvorba hudební. Dosud zkomponoval scénickou hudbu k více než 120 divadelním představením (např. k Cirkusu Humberto a Faustovi pro brněnské Národní divadlo, ke scénickým oratoriím Júdit pro Městské divadlo ve Zlíně a Rút pro Západočeské divadlo v Chebu, ke Královskému honu na slunce pro Vinohradské divadlo, Mistrovi a Markétce a Hamletovi pro Klicperovo divadlo v Hradci Králové, ke hře Jak se vám líbí pro Letní Shakespearovské slavnosti na Pražském hradě, k představení Běsi pro pražské divadlo v Dlouhé nebo Znamení kříže a Amfitrion, Smrt Pavla I. pro Městské divadlo v Brně). Zkomponoval 150 písní a písniček, lidové suity Láska a smrt a Masopust, hudbu k performaci Stavba Babylónské věže, k multimediálnímu projektu Ikarův vzestup, komorní kantátu Křik strašidel a kantátu pro smíšený sbor Tractatus Pacis, dále hudbu k celovečernímu hranému filmu Tomáše Vorla Kamenný most, k televizní inscenaci Dějinné události, k dokumentárnímu filmu Cesta do Šambhaly, Varga a k rozhlasovým hrám Hamlet, Bouře a cyklus Achajové. Vladimír Franz je také autorem varhanních Variací k poctě Jana IV. z Dražic, Variací k poctě sv. Jiří, Pocty hoře Vítkov, oratoria a opery Ludus Danielis, Symfonie č. 1 – Píseň o samotách, opery Válka s mloky pro Národní divadlo v Praze, cyklus madrigalů Zářící noc, kapesního oratoria Mládenci v peci ohnivé, a koncertní předehry Měšťák šlechticem. ■ Pro činohru Národního divadla v Praze vytvořil hudbu k těmto inscenacím: Bloudění (ND 1998), Pašije aneb Theatrum passionale (ND 1998), Maryša (ND 1999), Markéta Lazarová (ND 2002), Pronásledování a umučení dr. Šaldy (StD 2004), pro balet Národního divadla složil hudbu ke Zlatovlásce (StD 2006).
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Její pastorkyňa (Městské divadlo Zlín) premiéra SEZONA 1996/1997 - Hudba
Bloudění premiéra SEZONA 1997/1998 - Hudba
Pašije aneb Theatrum passionale premiéra SEZONA 1997/1998 - Hudba
Cirkus Humberto (Národní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1998/1999 - Hudba
Maryša premiéra SEZONA 1999/2000 - Hudba
Markéta Lazarová premiéra SEZONA 2001/2002 - Hudba
Pronásledování a umučení dr. Šaldy premiéra SEZONA 2004/2005 - Hudba
Babička premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba
Konec masopustu premiéra SEZONA 2010/2011 - Hudba