Luigi Pirandello
Datum narození
28.06.1867
Datum úmrtí
10.12.1936
Životopis
Italský dramatik a spisovatel . Narodil se v Agrigento, zemřel v Římě. Jeho otec i matčini bratři bojovali v Garibaldiho vojsku, rodinná vlastenecká tradiice poznamenala jeho mládí i pozdější zklamání italskými poměry. Po gymnáziu se vyhnul obchodní činnosti a s matčinou pomocí odešel na filozofickou fakultu do Říma a později do Bonnu, kde v roce 1891 dokončil studium filologie. Po návratu domů se oženil a žil v Římě, kde se věnoval literární práci. Zpočátku vydal několik básnických sbírek, později začal psát povídky , 1901 vydal svůj první romám. K námětům svých povídek se často vracel ve svých pozdějších dramatech. Důlní katastrofa způsobila finanční úpadek jeho rodiny a nervový otřes jeho ženy, která pak musela být dlouhodobě léčena. Z těchto důvodů musel Pirandello přijmout místo profesora stylistiky na Vysoké dívči pedagogické škole, kde působil dlouhá léta, dokud mu divadelní úspěchy neumožnily věnovat se výhradně tvůrčí práci. Ve finanční tísni napsal v roce 1904 velmi rychle román Nebožtík Mattia Pascal, první dílo, které mělo ohlas i za hranicemi. Začal psát pro divadlo jako nářeční dramatik , dramatu se výhradně věnoval několik následujících let, takže musel odsunout své jiné literární plány. V tomto období vznikla velká část jeho komedií. Skandální premiéra komedie Šest postav hledá autora (1921) měla vzápětí nevídaný úspěch a Pirandello tak pronikl i na zahraniční scény (též do Československa). V roce 1925 se stal i režisérem a divadelním ředitelem. Z iniciativy umělců různých profesi vzniklo tzv. Divadlo jedenácti, které mělo uvádět hry současných italských autorů. V roce 1934 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Na cestě ze Stockholmu se Pirandello podruhé zastavil v Praze, aby se zúčastnil světové premiéry své hry Člověk ani neví jak, provedené v Národním divadle. V jeho tvorbě z posledního období je patrný vliv evropské expresionistické dramatiky. Autor, který byl vždy připoután k realitě života jako by chtěl vytvořit novou skutečnost, octl se na prahu symbolistického umění, které dříve programově odmítal. Pirandello je dodnes považován za největšího italského dramatika 20. století a jeho dílo mělo velký vliv na evropskou i americkou dramatiku.

zdroj: Slovník světových dramatiků. Italští autoři., P., Divadelní ústav 1983.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Velký džbán premiéra SEZONA 1940/1941 - Autor libreta
Fotogalerie
Luigi Pirandello se souborem (Hilar, Hofman, Steimar, Pačová, Šejbalová, Rubík, Štěpánek, Dostal)
Foto: Jaroslav Krejčí