Velký džbán (Balet)
Národní divadlo, od 26.03.1941 do 08.03.1942 (12x)
S: Falla, Čarodějná láska (b) a Falla, Třírohý klobouk (b).
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Luigi Pirandello
Překlad : Luděk Mandaus