Xavier Jacquot
Životopis
Zvukový designér. Vystudoval École Supérieure d'Art Dramatique při Národním divadle ve Štrasburku (TNS). Pravidelně spolupracuje s režiséry Ste´phanem Braunschweigem, Christophem Rauckem, Marcem Paquienem, E´ricem Vignerem, Balázsem Gerou, Jean-Damienem Barbinem, Machou Makei¨effovou nebo Agne`s Jaoui. Spolupodílel se na tvorbě krátkých i celovečerních filmů pro kina, a v neposlední řadě na hraných i dokumentárních filmech pro televizi. Poté, co doplnil pedagogický tým TNS, vede pravidelně obor zvuk v rámci studia jevištní tvorby.

Pro Arthura Nauzyciela vytvořil zvukový design k následujícím inscenacím: Le Malade imaginaire ou le silence de Moliére (Zdravý nemocný aneb Moliérovo mlčení), Black Battles With Dogs, Oh les beaux jours (Ach, ty krásné dny), Ordet (La Parole), Jan Karski (Mon nom est une fiction) (Tajný posel Jan Karski), Faim (Hlad), La Mouette (Racek), Splendid’s, L’Empire des lumie`res (Říše světla), La Dame aux camélias (Dáma s kaméliemi), Mes freres (Mí bratři) a La Ronde (Rej).

Aktualizace: 2022
Spolupráce na inscenacích
Rej premiéra SEZONA 2022/2023 - Zvukový design