Arthur Seymour Sullivan
Datum narození
13.05.1842
Datum úmrtí
22.11.1900
Životopis
Anglický operetní skladatel nejznámější spoluprací s libretistou W. Gilbertem. Žák Královské hudební akademie v Londýně a lipské konzervatoře. Komponoval převážně operety, jimiž pronikl i mimo Anglii. Zvláště úspěšná je opereta The Mikado (1885). Je též autorem symfonie, předeher a jiných skladeb.
Je autorem titulů