Mikado
Role
Nanki - Pů: Bohumil Pták
Ko - Ko: Robert Polák
Pů - Bah: Rudolf Innemann
Piš - Tuš: Emil Pollert
Pitty - Sing: Karla Fabiánová
Ki - Ki - Ki: Karel Váňa
Její sluha: Lev Pirník
Mečonoš: Ladislav Oppl