John Millington Synge
Je autorem titulů
Hrdina Západu (Činohra)
Ve stínu doliny (Činohra)