Ve stínu doliny
Role
Dan (Daniel) Burke: Alois Sedláček
Nora Burkeová: Marie Hübnerová
Michael Dara: Eugen Viesner
Pocestný: Karel Mušek