Matěj Anastazia Šimáček
Datum narození
05.02.1860
Datum úmrtí
12.02.1913
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Prozaik, dramatik, básník; divadelní kritik a publicista. Studoval v Praze na české reálce a poté na technice chemii (1878–1881). Po absolutoriu působil několik let jako technický úředník v cukrovarech na českém venkově (Uhříněves, Doksany, Dymokury). Na přání strýce, nakladatele F. Šimáčka, zanechal 1884 povolání a stal se redaktorem časopisu Světozor, který řídil až do jeho zániku (1899). Současně 1897–1900 působil jako knihovník vinohradské městské knihovny. Od r. 1900 až do smrti byl vedoucím redaktorem Zvonu, od 1901 stálým činoherním referentem Národní politiky. Od založení spisovatelského spolku Máj r. 1887 pracoval v jeho výboru, jako předseda jeho penzijního fondu a 1901 se podílel na založení jeho Nakladatelského družstva; byl rovněž ve výboru spisovatelského spolku Svatobor.

Pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze (V, odd. 5, hrob č. 88).
Je autorem titulů
Jiný vzduch (Činohra)
Poslední scéna (Činohra)
Ztracení (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Domov premiéra SEZONA 1892/1893 - Překlad
Osamělé duše premiéra SEZONA 1895/1896 - Překlad
Domov premiéra SEZONA 1899/1900 - Překlad
Domov premiéra SEZONA 1902/1903 - Překlad
Domov premiéra SEZONA 1906/1907 - Překlad