Svět malých lidí
Role
První dělnice v cukrovaru Řepovickém (První dělnice v cukrovaru): Karolina (Karla) Maličká, Terezie Skrétová, Ludmila Svobodová, Božena Helclová
Druhá dělnice v cukrovaru: Marie Ježková
Třetí dělnice v cukrovaru: Světla Amortová, Marie Ježková
Doktor (Doktor v cukrovaru řepovickém): Pravoslav Řada, Pravoslav Řada, Pravoslav Řada, Vladimír Merhaut
Adjunkt (Adjunkt v cukrovaru): Emil Focht, Emil Focht, Emil Focht, Ladislav Boháč
Řemenář (Řemenář v cukrovaru Řepovickém, Řemenář v cukrovaru, Křemenář): František Horník, František Horník, Václav Zintl, Václav Vorel
První dělník (První dělník v cukrovaru Řepovickém, Dělník): Karel Kindl, Karel Kindl, Karel Kindl, Eduard Blažek
Druhý dělník: Karel Jelínek
První dělnice v cukrovaru v Lužánkách (Dělnice): Anna Rufferová, Anna Kuršová, Terezie Skretová, Olga Towarnická, Marie Ježková
Druhá dělnice v cukrovaru v Lužánkách (Jiná dělnice): Anna Procházková, Anna Procházková, Vilma Hassmannová, Marie Papírníková, Světla Amortová, Marie Ježková
Třetí dělnice (Třetí dělnice v cukrovaru v Lužánkách): Anna Procházková, Marie Hrušková, Olga Dobešová
Ponocný (Ponocný v cukrovaru v Lužánkách): František Morda, František Morda, Josef Kaválek, Vojta Novák
Děvče: Anna Jarková
První dělník v cukrovaru v Lužánkách: Eduard Blažek
Druhý dělník v cukrovaru v Lužánkách: Bohumil Perlík, Jaroslav Krippel
Dozorce v cukrovaru řepovickém: Gabriel Hart