Jaroslav Krippel
Životopis
V roce 1930 elév činohry ND.
Role
Jan Žižka premiéra SEZONA 1927/1928 - Jan Železný, Vilém Kostka z Postupic, Kněz Vilém, Kutnohorský měšťan
Idiot premiéra SEZONA 1928/1929 - Chudý student
Plukovník Švec premiéra SEZONA 1928/1929 - 6. československý dobrovolník, 8. československý dobrovolník
Hra Svatováclavská (Státní konservatoř hudby) premiéra SEZONA 1929/1930 - Třetí sedlák, Druhý rytíř spiklenec
Král Jindřich IV. premiéra SEZONA 1929/1930 - Vosidlo
Kvadratura kruhu premiéra SEZONA 1929/1930 - 9. komsomolec
Ráno premiéra SEZONA 1929/1930 - Čtvrtý český dobrovolník
Svět malých lidí premiéra SEZONA 1929/1930 - Klíma, Druhý dělník v cukrovaru v Lužánkách
Craigova žena premiéra SEZONA 1930/1931 - Sluha
Kralevic Marko premiéra SEZONA 1930/1931 - První sluha Markův, Janičář
Rivalové premiéra SEZONA 1930/1931 - Kapitán
Rychlebové premiéra SEZONA 1930/1931 - Nosič
Zapomnětlivý premiéra SEZONA 1930/1931 - Druhý tramp
Alžběta Anglická premiéra SEZONA 1931/1932 - 13. lord
Kolébka premiéra SEZONA 1931/1932 - Druhý hradský pacholek
Riviera premiéra SEZONA 1931/1932 - Prodavač nápojů
Úsvit nad Slovenskem premiéra SEZONA 1931/1932 - Ras
Medvědí tanec premiéra SEZONA 1933/1934 - Sklepník