Úsvit nad Slovenskem (Činohra)
Národní divadlo, od 21.05.1932 do 06.07.1932 (9x)
Popis
Archivní složka sign. Č 1189a obsahuje následující materiál:
- plakátek s anotací a představiteli hlavních rolí
- cedule: premiéra, repríza 4. 7. 1932
- smlouva s autorem a překladatelem
- korespondence s překladatelem a interní dokumenty o výplatě honorářů
- schvalovací dekret Ministerstva školství a národní osvěty (schválení hry, schválení smluv) a žádost MŠANO o zprávu ohledně stavu zkoušek
- rozpočet inscenace
- výstřižek z novin Národní listy 15. 5. 1932 s článkem F. Goetze o chystané premiéře
- článek z novin Nové slovo, Bratislava 1. 8. 1985 s článkem o malíři Františkovi Kudláčovi, který vzpomíná na účinkování v inscenaci
- 1 čb fotografie (L. Dostalová a B. Karen)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 496
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 4478
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 5987
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 5991
Textové a hudební úpravy
Překlad : Karel Rypáček
Inscenátoři
Role
Ďurko Langsfeld : Bedřich Karen
Zuzka Hrušková : Božena Půlpánová
Otec Lilgo : Jaroslav Vojta
Janko Jesenský : Otto Rubík
Štěpán Štefanko : Rudolf Deyl
Václav Dvořák : Ladislav Boháč
Kazimír Čišoňski : Zvonimír Rogoz
Kučera : Vojta Novák
Josef Lilgo : Ladislav Pešek
První dobrovolník : Richard Záhorský
Druhý dobrovolník : Eduard Blažek
Třetí dobrovolník : Karel Jelínek
Čtvrtý dobrovolník : Václav Vaňátko
Žilka : Karel Kolár
1. z lidu : Adolf Horálek
2. z lidu : Neuveden, Karel Kastner
4. z lidu : Richard Záhorský
5. z lidu : Eduard Blažek
6. z lidu : Karel Jelínek
První z lidu : Eugena Engelbertová
Druhá z lidu : Hermína Kratinová
Major Görgei : Jiří Steimar
Pobočník : Zvonimír Rogoz
Důstojník : Ladislav Boháč
Profous : Josef Jeníček
Kaprál : Ladislav Pešek
Jan Galo : Eduard Blažek
Jan Chorvat : Karel Kolár
Jano Jankovič : Karel Jelínek, Neuveden
Anna Pirohová : Hermína Kratinová
Zuzana Šuhajdová : Jarmila Bechyňová
Marie Miertová : Míla Holeková
Hana Vaňková : Marie Ježková