Jiří Šotola
Datum narození
28.05.1924
Datum úmrtí
08.05.1989
Životopis
Narozen v obci Smidary (u Hradce Králové), zemřel v Praze. Po maturitě na klasickém gymnáziu v Hradci Králové (1942) krátce studoval na pražské konzervatoři. 1943-1945 byl nasazen do výroby jako pomocný dělník ve slévárně. Po válce dokončil studium na dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze (1947) a absolvoval studia činoherní režie na Divadelní fakultě AMU (1951). Souběžně byl zapsán jako posluchač Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde po šest semestrů navštěvoval přednášky z estetiky a filozofie, studia však nedokončil. 1949-1952 pracoval v divadle v Hradci Králové, Trutnově a Šumperku. Po základní vojenské službě (1952-1954) působil jako redaktor v časopisech Čs.voják (1954-1955), Květen (1955-1959, od 1958 šéfredaktor), Kultura (1959-1962) a Kulturní tvorba (1962-1964). 1964-1967 byl prvním tajemníkem Svazu československých spisovatelů. Poté se věnoval výhradně literární práci. Básník, prozaik, dramatik, scenárista, publicista.
Je autorem titulů
Role
Penězokaz premiéra SEZONA 1945/1946 - Panoš