Penězokaz (Činohra)
Stavovské divadlo, od 13.04.1946 do 28.06.1946 (14x)
Inscenátoři
Režie : Karel Dostal
Scéna : Josef Gabriel
Role
Bruno z Hauteville : Karel Höger
Papežský legát Trasimondo : Bedřich Karen
Quido : Jan Pivec
Pier de la Vigna : Ladislav Pešek
Michael Scot : Jaroslav Průcha
Lionardo da Pisa : František Kreuzmann st.
První mnich : František Roland
Druhý mnich : František Filipovský
Četař : Jaroslav Vojta
První celník : Karel Kolár
Druhý celník : Ladislav Ryšlink
Třetí celník : Václav Švorc
Soudce : Miloš Nedbal
Písař : Václav Švorc
Žalářník palermský : František Velebný
První dělník : František Velebný
Druhý dělník : Karel Šebesta
První žena z lidu : Marie Ježková, Jiřina Steimarová
Druhá žena z lidu : Eva Klenová
Třetí žena z lidu : Zdenka Procházková
Velitel palermské stráže : Ladislav Ryšlink
Stráž na valech : Eduard Blažek