Penězokaz (Činohra)
Stavovské divadlo, od 13.04.1946 do 28.06.1946 (14x)
Inscenátoři
Režie : Karel Dostal
Scéna : Josef Gabriel
Role
Bruno z Hauteville : Karel Höger
Papežský legát Trasimondo : Bedřich Karen
Quido : Jan Pivec
Pier de la Vigna : Ladislav Pešek
Michael Scot : Jaroslav Průcha
Lionardo da Pisa : František Kreuzmann st.
První mnich : František Roland
Druhý mnich : František Filipovský
Četař : Jaroslav Vojta
První celník : Karel Kolár
Druhý celník : Ladislav Ryšlink
Třetí celník : Václav Švorc
Soudce : Miloš Nedbal
Písař : Václav Švorc
Žalářník palermský : František Velebný
První dělník : František Velebný
Druhý dělník : Karel Šebesta
První žena z lidu : Marie Ježková, Jiřina Steimarová
Druhá žena z lidu : Eva Klenová
Třetí žena z lidu : Zdenka Procházková
Velitel palermské stráže : Ladislav Ryšlink
Stráž na valech : Eduard Blažek
Fotogalerie
Penězokaz - 13.04.1946 Jan Pivec (Quido),Karel Höger (Bruno z Hauteville),Vlasta Fabianová (Brigita)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Bedřich Karen (Papežský legát Trasimondo)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Bedřich Karen (Papežský legát Trasimondo)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Bedřich Karen (Papežský legát Trasimondo), Jaroslav Průcha (Michael Scot)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Bedřich Karen (Papežský legát Trasimondo), Karel Höger (Bruno z Hauteville)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Bedřich Karen (Papežský legát Trasimondo), Karel Höger (Bruno z Hauteville)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Eva Klenová (Druhá žena z lidu)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Eva Klenová (Druhá žena z lidu)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, František Filipovský (Desátník)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, František Filipovský (Druhý mnich)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Jan Pivec (Quido)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Jan Pivec (Quido)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Jan Pivec (Quido)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Jan Pivec (Quido)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Jaroslav Průcha (Michael Scot)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Jaroslav Průcha (Michael Scot)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Jaroslav Vojta (Četař)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Karel Höger (Bruno z Hauteville)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Karel Höger (Bruno z Hauteville)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Karel Höger (Bruno z Hauteville)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Karel Höger (Bruno z Hauteville)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Karel Höger (Bruno z Hauteville), Vlasta Fabianová (Brigita)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Ladislav Pešek (Pier de la Vigna)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Ladislav Pešek (Pier de la Vigna)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Ladislav Pešek, Bedřich Karen, Karel Höger, Vlasta Fabianová, Jan Pivec
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Marie Ježková (První žena z lidu)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Miloš Nedbal (Soudce)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Václav Švorc, Ladislav Ryšlink, Karel Kolár
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Vlasta Fabianová (Brigita)
Foto: Josef Heinrich
Penězokaz - 13.04.1946, Vlasta Fabianová (Brigita)
Foto: Josef Heinrich
Kostýmní a scénické návrhy
Penězokaz - 13.04.1946, Josef Gabriel - návrh scény (V. jednání / II: soudní předsíň a strážnice)
Penězokaz - 13.04.1946, Josef Gabriel - návrh scény (V. jednání: slavnostní síň v palermském hradě)