Karel Štěpánek
Datum narození
04.01.1863
Datum úmrtí
07.07.1932
Životopis
Narozen ve Skutči, zemřel v Poděbradech. 1876-1884 absolvoval gymnázium v Litomyšli, poté se 1884-1889 věnoval na pražské filozofické fakultě zejména slavistice. Po studiích byl čtyři roky vychovatelem v ruské šlechtické rodině, s níž procestoval velkou část Evropy. Mezitím 1889 vykonal v Praze státní zkoušku z ruštiny a po návratu ji učil 1893-1894 na dívčím gymnáziu Minerva, 1898-1925 na Českoslovanské obchodní akademii v Praze, 1900-1924 též jako lektor na pražské univerzitě. Pro soustavnější kontakt se slovanským kulturním světem spoluzaložil 1900 Slovanský klub. Od 1891 spolupracoval s Ottovým slovníkem naučným. Překladatel, především ruské literatury, fejetonista, slavista, divadelní kritik a publicista. K šíření znalostí ruštiny u nás přispěl i jako autor slovníku, korespondenční příručky, čítanek a ruské mluvnice.
Textové a hudební úpravy
Darmojedka premiéra SEZONA 1897/1898 - Překlad
Po druhé premiéra SEZONA 1897/1898 - Překlad
Zločin a trest premiéra SEZONA 1940/1941 - Překlad