František Adolf Šubert
Datum narození
27.03.1849
Datum úmrtí
08.09.1915
Životopis
Narozen v Dobrušce, zemřel v Praze. Jako student gymnázia v Hradci Králové hrál ochotnické divadlo, v roce 1868 začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale po roce studií zanechal a věnoval se literární činnosti a žurnalistice. Pracoval v redakci katolického týdeníku Čech (1869–1873), staročeských listů Politik, Brousek (1873–1878) a Pokrok (1878–1883); od roku 1908 redigoval Osvětu, od 1909 až do své smrti byl členem redakce Národní politiky. Jako redaktor i autor se podílel na vzniku Ottových Čech (1883–1908) a redigoval Ottův Malý slovník naučný (od 1903).

Svůj organizační talent Šubert současně rozvíjel v mnoha veřejných funkcích: byl tajemníkem Českého klubu (od 1875), jednatelem Spolku českých žurnalistů (1877–1880), jednatelem Ústřední matice školské (od 1881), ředitelem České grafické společnosti Unie (1900–1902); z jeho iniciativy byla v roce 1891 na Jubilejní výstavě v Praze vybudována divadelní expozice a v roce 1895 uspořádána Národopisná výstava. V roce 1877 se stal členem tzv. Spojeného družstva Národního divadla, v novém staročeském Družstvu ND působil už jako člen výboru (1880).

V roce 1883 (od 12. 3.) byl Šubert po neosvědčivším se J. N. Maýrovi zvolen druhým ředitelem Národního divadla. Tuto funkci zastával až do 30. 6. 1900, kdy správu vedení divadla převzala mladočeská Společnost ND. Šubert však zůstal členem i dále trvajícího staročeského Družstva ND (po smrti F. L. Riegra 1904 se stal dokonce jeho předsedou), které usilovalo o vybudování druhého českého divadla v Praze. Když byla tato myšlenka v roce 1907 realizována, stal se Šubert prvním ředitelem Divadla na Vinohradech, ale brzy se dostal do sporu s divadelními podnikateli. Po odchodu z Divadla na Vinohradech (k 24. 9. 1908) se věnoval hlavně činnosti žurnalistické, literární a divadelně historické.

V řadě publikací, vybavených bohatým archivním i obrazovým materiálem, popsal podrobně historii stavby ND i budovu samu a též uměleckou činnost ND do roku 1900. Z dramatiků věnoval pozornost především Klicperovi a Stroupežnickému: jeho studie o hercích (J. Mošnovi, F. Kolárovi a K. Šimanovskému, vydané v edici Masky ND) překvapují bystrým postřehem pro specifika herecké tvorby. Marně usiloval o vydání německé bibliografie díla B. Smetany (autor F. Pfohl) v Berlíně. Spolupracoval též intenzívně s ochotnickým hnutím a byl jedním ze spoluzakladatelů Dělnických divadelních ochotníků československých (Kladno, 1911).

Dle Šubertových představ mělo být ND ústavem, který má sloužit všem vrstvám národa, má vzdělávat a bavit, podporovat domácí umění a zároveň seznamovat se světovou klasikou. Tento rozsáhlý program po celých sedmnáct let svého ředitelování uskutečňoval. Za jeho éry měla v ND premiéru všechna klíčová dramata českého realismu, formovaly se základy realistického herectví a režie, operní dramaturgie objevila italský verismus, konstituoval se baletní soubor, který byl schopen nejenom vypomáhat v opeře, ale nastudovat i samostatné baletní večery. Ve svém postavení prosadil také několik úspěšných opatření: od roku 1883 byly zavedeny tzv. divadelní vlaky, přivážející za výhodných podmínek obecenstvo nejen z venkova, ale i příslušníky čes. menšin ze zahraničí (Rakouska, USA atd.); už v roce 1886 navrhoval zavedení odpoledních lidových představení za snížené ceny, ale projekt byl realizován až v roce 1893; měl značný podíl na zřízení Dramatické školy ND (1893), kterou navrhoval pro činohru již v roce 1891. Byl také úspěšným dramatikem (Probuzenci, Jan Výrava, Drama čtyř chudých stěn). V povědomí národa zůstal jako první skutečný ředitel ND.

Strýc výtvarníka Josefa Weniga a prastrýc výtvarníka Adolfa Weniga. Pohřben je v Praze na Olšanských hřbitovech (V, 25, 2). Pamětní deska mu byla odhalena 8. 9. 1935 na domě na smíchovském nábřeží, kde bydlel a zemřel.
Vedoucí funkce v ND
Ředitel (SEZONA 1883/1884)
Ředitel (SEZONA 1884/1885)
Ředitel (SEZONA 1885/1886)
Ředitel (SEZONA 1886/1887)
Ředitel (SEZONA 1887/1888)
Ředitel (SEZONA 1888/1889)
Ředitel (SEZONA 1889/1890)
Ředitel (SEZONA 1890/1891)
Ředitel (SEZONA 1891/1892)
Ředitel (SEZONA 1892/1893)
Ředitel (SEZONA 1893/1894)
Ředitel (SEZONA 1894/1895)
Ředitel (SEZONA 1895/1896)
Ředitel (SEZONA 1896/1897)
Ředitel (SEZONA 1897/1898)
Ředitel (SEZONA 1898/1899)
Ředitel (SEZONA 1899/1900)
Textové a hudební úpravy
Kupec benátský premiéra SEZONA 1892/1893 - Úprava
Inscenátor
Manon Lescaut premiéra SEZONA 1893/1894 - Režie
Stoja premiéra SEZONA 1893/1894 - Režie
Bouře premiéra SEZONA 1894/1895 - Režie
Paní Caverletová premiéra SEZONA 1894/1895 - Režie
Svědek premiéra SEZONA 1894/1895 - Režie
Zkažená krev premiéra SEZONA 1894/1895 - Režie
Hedy premiéra SEZONA 1895/1896 - Režie, Kostýmy
Pocta Bedřichu Smetanovi premiéra SEZONA 1895/1896 - Režie
Vina premiéra SEZONA 1895/1896 - Režie
Vstupní scéna se živým obrazem premiéra SEZONA 1895/1896 - Režie
Živý obraz /ke 300. repríze Prodané nevěsty/ premiéra SEZONA 1895/1896 - Režie
Dědečku, dědečku! premiéra SEZONA 1896/1897 - Režie
Epponina premiéra SEZONA 1896/1897 - Režie
Marie Calderonová premiéra SEZONA 1896/1897 - Režie
Milkování premiéra SEZONA 1896/1897 - Režie
Opuštěný premiéra SEZONA 1896/1897 - Režie
Postavy Hubičky pozdravují svého mistra premiéra SEZONA 1896/1897 - Režie
Průvod skupin z dramat Kolárových premiéra SEZONA 1896/1897 - Režie
Z dob růžového jitra premiéra SEZONA 1896/1897 - Režie
Libuše premiéra SEZONA 1897/1898 - Režie
Praha vítá své hosty premiéra SEZONA 1897/1898 - Režie
Zlý jelen premiéra SEZONA 1897/1898 - Režie
Eliška Přemyslovna premiéra SEZONA 1898/1899 - Režie
Na večer Bílé soboty premiéra SEZONA 1898/1899 - Režie
Neznámá pevnina premiéra SEZONA 1898/1899 - Režie
Pohostinsku premiéra SEZONA 1898/1899 - Režie
Babička premiéra SEZONA 1899/1900 - Režie
Čert a Káča premiéra SEZONA 1899/1900 - Režie
Milkování premiéra SEZONA 1899/1900 - Režie
Role
Fotogalerie
František Adolf Šubert
František Adolf Šubert (civilní fotografie)
František Adolf Šubert (civilní fotografie)
František Adolf Šubert (civilní fotografie)
František Adolf Šubert na zkoušce své hry Jan Výrava v přírodním divadle v Šárce, 30.06.1913
Živý obraz /ke 300. repríze Prodané nevěsty/ - 25.09.1895, autor: František Adolf Šubert
Foto: Jan Mulač
Živý obraz /na počest stoletých narozenin Františka Palackého/ - 18.06.1898, autor: F. A. Šubert
Foto: Jan Mulač