Babička (Opera)
Národní divadlo, od 03.03.1900 do 24.06.1900 (11x)
Kostýmy dle popisu B. Němcové a dle orig. v Národopisném museu Čs. Nový nábytek a rekvizity dle nákresů K. Štapfra.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Adolf Wenig st.
Inscenátoři
Dirigent : Adolf Čech
Choreografie : Augustin Berger
Kostýmy : Karel Štapfer
Scéna : Robert Holzer
Role
Babička Proškovic : Růžena Bradáčová, Marie Klánová
Paní kněžna : Anna Kettnerová
Pan otec : Václav Kliment
Ryzmburský myslivec : Robert Polák
Prošková : Berta Formanová
Služka Vorša : Marie Kodetová
Jan : Chotová
Vilém : Bartovská
Adélka : Volfová
Barunka : Anna Olivová
Dítě Kudrnovic : Kindlová
Dítě Kudrnovic : Suchánková
Dítě Kudrnovic : Průchová
Dítě Kudrnovic : Hladíková
Dítě Kudrnovic : Kuklíková
Dítě Kudrnovic : Koukalová
Mančinka : Kalinová
Správec : Emil Focht
Pan Franc : Rudolf Kafka
Otec Kristly : Karel Pešek
Matka Kristly : Eliška Kratochvílová
Komorná : Gustava Puldová
Zámecký portýr : Florentin Steinsberg
Českoskalický purkmistr : Bachmann
Pan farář : Jan Petrus
Kaplan : Eugen Samohrd
Pan učitel : Otta Starý
Paní učitelová : Marie Žižková
První komorník : Vinecký
Druhý komorník : Josef Velek
Tanec Mateník : baletní sbor
Tanec Obkročák : baletní sbor
Tanec Rejdovák : baletní sbor
Fotogalerie
Babička - 03.03.1900, divadelní cedule premiéry
Kostýmní a scénické návrhy
Babička - 03.03.1900 Karel Štapfer (kostýmní návrh Paní kněžny)