Miloš Weingart
Datum narození
21.11.1890
Datum úmrtí
12.01.1939
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Slavista, byzantolog, jazykovědec a literární historik, editor, organizátor a popularizátor české vědy. 1908 maturoval na gymnáziu v Praze, poté studoval na filozofické fakultě slovanskou a klasickou filologii a srovnávací jazykozpyt i filozofii, 1913 složil státní zkoušky a získal doktorát; 1910–1914 byl zároveň knihovníkem slovanského semináře. 1914–1918 vyučoval na malostranském gymnáziu, 1915–1918 byl členem redakční kanceláře Slovníku jazyka českého při ČAVU. 1919–1921 působil jako soukromý docent slovanské filologie na pražské filozofické fakultě (habilitace 1919). V září 1921 byl jmenován profesorem slovanské filologie na právě otevřené Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, podílel se na jejím založení a na její organizaci. 1925–1927 byl rovněž předsedou slovanského odboru Ústavu pro lidovou píseň.
Od 1926 působil jako profesor slovanského srovnávacího jazykozpytu a staroslověnštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také řídil seminář pro slovanskou filologii; 1930/1931 zde byl děkanem. 1927 se stal řádným členem Slovanského ústavu. Bohatá byla jeho činnost přednášková, popularizační a organizační (mj. 1926–1934 byl členem Pražského lingvistického kroužku, spolupracoval i na jeho Tezích).
Textové a hudební úpravy
Bar Kochba premiéra SEZONA 1927/1928 - Úprava
Role