Bar Kochba (Činohra)
Národní divadlo, od 23.02.1928 do 17.03.1928 (7x)
Popis
Archivní složka sign. Č 44a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- přehled představení
- provozovací smlouva s dědici autora
- list z inspicientovy knihy se seznamem ozvučení a scénické hudby
- čb fotografie (celky scény, 1 portrét)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 129
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 624
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 625
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 626
Textové a hudební úpravy
Úprava : Miloš Weingart
Inscenátoři
Role
Bar Kochba : Jaroslav Vojta
Akiba : Rudolf Deyl
Eleazar Med : Karel Jičínský
Bar Droma : Otto Rubík
Titus Annius : Roman Tuma
Quintus Tineus Rufus : Jiří Steimar
Theradion : František Roland
Judas : Karel Dostal
Josua Ben Chananja : Alexander Třebovský
Eleazar Ben Simon : Eduard Blažek
Simon Ben Assai : Karel Jelínek
Jochanan Ben Nuri : František Forman, Karel Fořt
Samuel : Karel Kolár
Jose Kisma : Jiří Šourek
Jochanan Ben Torta : Stanislav Neumann
Jochanan Hassandler : František Velebný
Juda Ben Ilai : Gabriel Hart
Elieser Hyrkán : Richard Záhorský
Jose Haglili : Eugen Viesner
Elieser Asaria : Karel Váňa
Ismael : M. Slabá
Gaius Julius Severus : Karel Kolár
Prvý vojín : Gabriel Hart
Druhý vojín : František Velebný
Třetí vojín : Eduard Blažek
Čtvrtý vojín : Karel Jelínek
Šestý vojín : František Forman, Karel Fořt
Sedmý vojín : Jiří Šourek
Náčelník stráže : Richard Záhorský
První žena : Míla Holeková
Druhá žena : Eugena Engelbertová
Třetí žena : Jindra Hermanová
Čtvrtá žena : Vilemína Hájková