Julius Zeyer
Datum narození
26.04.1841
Datum úmrtí
29.01.1901
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Pocházel z rodiny zámožného pražského tesaře a obchodníka se dřevem. Aby mohl převzít otcův závod, studoval reálku, krátce pražskou techniku a ve Vídni se vyučil tesařem. Po cestě na zkušenou (Německo, Švýcarsko, Francie) se však věnoval především literatuře, studiu filozofie a starověkých kultur. Poté se stal vychovatelem ve šlechtických rodinách (Rusko, Praha, Německo, Švédsko, Itálie, Řecko, Turecko, Francie, Španělsko), natrvalo do Prahy se přistěhoval v roce 1899.

Záhy po prozaických prvotinách se začal uchylovat do světa mýtů, bájí a pověstí, a to jak ve veršované epice, tak v próze (cyklus Vyšehrad, Karolinská epopeja, Román o věrném přátelství Amise a Amila). Na sklonku 80. let 19. stol. vznikl nejvýznamnější, autobiograficky laděný román Jan Maria Plojhar. V poslední etapě tvorby se Zeyer sblížil se symbolisty a s tendencemi Katolické moderny (Tři legendy o krucifixu). Obdobným vývojem jako epika a próza prošla i Zeyerova tvorba dramatická. Nejprve zpracovával náměty renesančních a orientálních povídek (Stará historie, Sulamit, Bratři), později se přikláněl k českým pověstem (Libušin hněv, Šárka, Neklan) a k pohádce. Do dnešních dnů je živá jeho hra Radúz a Mahulena, natrvalo spojená s kongeniální hudbou Josefa Suka.

Je pohřben v Praze na Vyšehradě, hrob č. 56/6 (Slavín).

Pracovní text hry Stará historie, z repertoáru Prozatímního divadla, v knihovně archivu ND, sign. r 2177
Pracovní text hry Stará historie, z repertoáru Prozatímního divadla, v knihovně archivu ND, sign. r 2178
Je autorem titulů
Bratří (Činohra)
Doňa Sanča (Činohra)
Legenda z Erinu (Činohra)
Libušin hněv (Činohra)
Neklan (Činohra)
Pod jabloní (Činohra)
Stará historie (Činohra)
Sulamit (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Šibalství Skapinova premiéra SEZONA 1900/1901 - Překlad
Legenda z Erinu premiéra SEZONA 1922/1923 - Autor libreta
Pod jabloní premiéra SEZONA 1933/1934 - Autor libreta
Šárka (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1957/1958 - Autor libreta
Šárka (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1977/1978 - Autor libreta
Legenda z Erinu premiéra SEZONA 1981/1982 - Autor libreta
Fotogalerie
Julius Zeyer
Foto: Langhans
Julius Zeyer