Sulamit
Role
První dvořan krále Šalamouna (První dvořan krále Šalomouna, První dvořan krále Šalomóna): Josef Karel Chramosta, Josef (Jan) Havelský, Florentin Steinsberg
Druhý dvořan krále Šalamouna (Druhý dvořan krále Šalomouna, Druhý dvořan krále Šalomóna): Josef Seifert, Emil Focht, Emil Focht
Třetí dvořan krále Šalamouna (Třetí dvořan krále Šalomouna, Třetí dvořan krále Šalomóna): Josef Brožek, Florentin Guolfinger ze Steinsberku, Josef (Jan) Havelský
Čtvrtý dvořan krále Šalamouna (Čtvrtý dvořan krále Šalomouna, Čtvrtý dvořan krále Šalomóna): Karel Pulc, Karel Pulc, Josef Karásek
Pátý dvořan krále Šalamouna (Pátý dvořan krále Šalomouna, Pátý dvořan krále Šalomóna): Karel Kindl, Karel Kindl
Šestý dvořan krále Šalamouna (Šestý dvořan krále Šalomóna): Karel Mušek
Sedmý dvořan krále Šalamouna (Sedmý dvořan krále Šalomóna): František Matějovský