Jan Zrzavý
Datum narození
05.11.1890
Datum úmrtí
12.10.1977
Životopis
Narozen ve Vadíně (Vadín-Okrouhlice) u Havlíčkova Brodu, zemřel v Praze. Učil se soukromě malovat u K. Reisnera, V. Županského a F. Ženíška. Po dvou letech studia na Uměleckoprůmyslové škole (1907–1909) se marně snažil dostat na pražskou Akademii výtvarných umění. Jako malíř se prosadil již koncem prvého desetiletí 20. století. Symbolismus, dekadence a secese se dotkly tvorby Zrzavého jen okrajově, jejich reminiscence probleskuje však celým jeho dílem. Formálně mu byl nejbližší expresionismus a kubismus.

Ve 20. a 30. letech vytvářel figurální kompozice i obrazy ze svých cest, v nichž usiloval zachytit vlastní vnitřní prožitek ze zobrazovaného objektu. Do tohoto období spadá i jeho první scénická výprava pro Národní divadlo (Mozartův Idomeneus, král krétský). Ve scénických návrzích, ať realizovaných či nerealizovaných (Weber: Čarostřelec, 1940; Škroup: Kolumbus, 1942 aj.), vystupuje Zrzavý především jako mistr imaginativní a poetické malby. K převážné většině svých scénických výprav si navrhl i kostýmy v souladu s barevností a tektonikou dekorace. Jeho režijním partnerem byl nejčastěji Ferdinand Pujman, neboť malířsky kultivovaná osobitá scénografie Zrzavého byla věnována výhradně hudebnímu divadlu.

Pohřben je na Katolickém hřbitově v Krucemburku (okr. Havlíčkův Brod).
Inscenátor
Idomeneus, král krétský premiéra SEZONA 1931/1932 - Scéna
Elektra premiéra SEZONA 1932/1933 - Scéna
Starý král (Státní konservatoř) premiéra SEZONA 1933/1934 - Scéna
Žena a bůh premiéra SEZONA 1936/1937 - Scéna
Messinská nevěsta premiéra SEZONA 1938/1939 - Scéna, Kostýmy
Večer C. A. Debussy premiéra SEZONA 1938/1939 - Scéna
Rigoletto premiéra SEZONA 1940/1941 - Scéna, Kostýmy
Armida premiéra SEZONA 1941/1942 - Scéna
Hipolyta premiéra SEZONA 1943/1944 - Scéna
Viola premiéra SEZONA 1943/1944 - Scéna
Eva premiéra SEZONA 1945/1946 - Scéna
Messinská nevěsta premiéra SEZONA 1945/1946 - Scéna
Armida premiéra SEZONA 1946/1947 - Scéna
Eugen Oněgin premiéra SEZONA 1946/1947 - Scéna
Pozdvižení v Efesu premiéra SEZONA 1946/1947 - Scéna
Debora premiéra SEZONA 1948/1949 - Scéna
Eva premiéra SEZONA 1949/1950 - Scéna
Čertova stěna premiéra SEZONA 1954/1955 - Scéna
Orfeus premiéra SEZONA 1959/1960 - Scéna, Kostýmy
Messinská nevěsta premiéra SEZONA 1963/1964 - Scéna
Spolupráce na inscenacích
Romeo a Julie premiéra SEZONA 1970/1971 - Autor výtvarného plakátu k inscenaci
Fotogalerie
Čertova stěna - 23.09.1954, celková scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Čertova stěna - 23.09.1954, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Čertova stěna - 23.09.1954, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Čertova stěna - 23.09.1954, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Čertova stěna - 23.09.1954, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Elektra - 28.04.1933 Jan Zrzavý - scéna
Foto: Centropress
Hipolyta - 18.12.1943, celková scéna
Foto: Josef Heinrich
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Josef Heinrich
Hipolyta - 18.12.1943, Jaroslav Gleich, Marie Budíková, Eduard Haken, Drahomíra Tikalová
Foto: Josef Heinrich
Hipolyta - 18.12.1943, sborová scéna
Foto: Josef Heinrich
Hipolyta - 18.12.1943, sborová scéna
Foto: Josef Heinrich
Hipolyta - 18.12.1943, Zdeněk Otava (Alessandro),Karel Kalaš (Meleagro), Bronislav Chorovič (Stazio)
Foto: Josef Heinrich
Idomeneus, král krétský - 05.12.1931, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Čámský
Idomeneus, král krétský - 05.12.1931, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Čámský
Messinská nevěsta - 23.09.1945, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Josef Heinrich
Orfeus - 23.10.1959, Jan Zrzavý - návrh scény
Orfeus - 23.10.1959, Jan Zrzavý - návrh scény
Orfeus - 23.10.1959, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Orfeus - 23.10.1959, M. Tauberová, J. Zrzavý, M. Krásová, F. Pujman, R. Brock, S. Kodetová
Foto: Jaromír Svoboda
Romeo a Julie - 18.06.1971, plakát k inscenaci (výtvarník Jan Zrzavý)
Viola - 28.05.1944, celková scéna; Marta Krásová (Sebastian), Zdeněk Otava (Antonio)
Foto: Josef Heinrich
Kostýmní a scénické návrhy
Eva - 16.12.1945, Jan Zrzavý - návrh scény (1. jednání)
Eva - 16.12.1945, Jan Zrzavý - návrh scény (2. jednání)
Eva - 16.12.1945, Jan Zrzavý - návrh scény (3. jednání)
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - návrh scény (I. jednání)
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - návrh scény (II. jednání)
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - návrh scény (III. jednání)
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - návrh scény (III. jednání)
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - technický náčrt: domovní stěna (I. j.) a palácová stěna (II. j)
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - technický náčrt: sloupoví pro I. a II. jednání
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - technický náčrt: závěs na sloupoví v I. jednání
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - technický nákres scény s popisem (I. jednání)
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - technický nákres scény s popisem (II. jednání)
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - technický nákres scény s popisem (III. jednání)
Rigoletto - 14.02.1941, Jan Zrzavý - návrh kostýmu (Gilda)
Rigoletto - 14.02.1941, Jan Zrzavý - návrh kostýmu (Hrabě Monterone)
Rigoletto - 14.02.1941, Jan Zrzavý - návrh kostýmu (Magdalena)
Rigoletto - 14.02.1941, Jan Zrzavý - návrh kostýmu (Rigoletto)
Rigoletto - 14.02.1941, Jan Zrzavý - návrh kostýmu (Rigoletto)
Viola - 28.05.1944, Jan Zrzavý - návrh scény
Viola - 28.05.1944, Jan Zrzavý - návrh scény (detail)
Viola - 28.05.1944, Jan Zrzavý - technický náčrt (detail scény)
Viola - 28.05.1944, Jan Zrzavý - technický náčrt (detail scény)
Viola - 28.05.1944, Jan Zrzavý - technický náčrt (detail scény)