Jan Zrzavý
Datum narození
05.11.1890
Datum úmrtí
12.10.1977
Životopis
Narozen ve Vadíně (Vadín-Okrouhlice) u Havlíčkova Brodu, zemřel v Praze. Učil se soukromě malovat u K.Reisnera, V.Županského a F.Ženíška. Po dvou letech studia na Uměleckoprůmyslové škole (1907-1909) se marně snažil dostat na pražskou Akademii výtvarných umění. Jako malíř se prosadil již koncem prvého desetiletí našeho století. Symbolismus, dekadence a secese se dotkly tvorby Zrzavého jen okrajově, jejich reminiscence probleskuje však celým jeho dílem. Formálně mu byl nejbližší expresionismus a kubismus. Ve 20.a 30.letech vytvářel figurální kompozice i obrazy ze svých cest, v nichž usiloval zachytit vlastní vnitřní prožitek ze zobrazovaného objektu. Do tohoto období spadá i jeho první scénická výprava pro ND (Mozartův Idomeneus, král krétský). Ve scénických návrzích, ať realizovaných či nerealizovaných (Weber:Čarostřelec,1940; Škroup:Kolumbus,1942 aj.), vystupuje Zrzavý především jako mistr imaginativní a poetické malby. K převážné většině svých scénických výprav si navrhl i kostýmy v souladu s barevností a tektonikou dekorace. Jeho režijním partnerem byl nejčastěji F.Pujman, neboť malířsky kultivovaná osobitá scénografie Zrzavého byla věnována výhradně hudebnímu divadlu.
Pohřben je na Katolickém hřbitově v Krucemburku (okr. Havlíčkův Brod).
Inscenátor
Idomeneus, král krétský premiéra SEZONA 1931/1932 - Scéna
Elektra premiéra SEZONA 1932/1933 - Scéna
Starý král (Státní konservatoř) premiéra SEZONA 1933/1934 - Scéna
Žena a bůh premiéra SEZONA 1936/1937 - Scéna
Messinská nevěsta premiéra SEZONA 1938/1939 - Scéna, Kostýmy
Večer C. A. Debussy premiéra SEZONA 1938/1939 - Scéna
Rigoletto premiéra SEZONA 1940/1941 - Scéna, Kostýmy
Armida premiéra SEZONA 1941/1942 - Scéna
Hipolyta premiéra SEZONA 1943/1944 - Scéna
Viola premiéra SEZONA 1943/1944 - Scéna
Eva premiéra SEZONA 1945/1946 - Scéna
Messinská nevěsta premiéra SEZONA 1945/1946 - Scéna
Armida premiéra SEZONA 1946/1947 - Scéna
Eugen Oněgin premiéra SEZONA 1946/1947 - Scéna
Pozdvižení v Efesu premiéra SEZONA 1946/1947 - Scéna
Debora premiéra SEZONA 1948/1949 - Scéna
Eva premiéra SEZONA 1949/1950 - Scéna
Čertova stěna premiéra SEZONA 1954/1955 - Scéna
Orfeus premiéra SEZONA 1959/1960 - Scéna, Kostýmy
Messinská nevěsta premiéra SEZONA 1963/1964 - Scéna
Fotogalerie
Čertova stěna - 23.09.1954, Jan Zrzavý(scéna)
Foto: Jaromír Svoboda
Čertova stěna - 23.09.1954, Jan Zrzavý(scéna)
Foto: Jaromír Svoboda
Čertova stěna - 23.09.1954, Jan Zrzavý(scéna)
Foto: Jaromír Svoboda
Čertova stěna - 23.09.1954, Jan Zrzavý(scéna)
Foto: Jaromír Svoboda
Elektra - 28.04.1933 Jan Zrzavý - scéna
Foto: Centropress
Hipolyta - 18.12.1943, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Josef Heinrich
Idomeneus, král krétský - 05.12.1931, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Čámský
Idomeneus, král krétský - 05.12.1931, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Čámský
Messinská nevěsta - 23.09.1945, Jan Zrzavý - scéna
Foto: Josef Heinrich
Orfeus - 23.10.1959, Jan Zrzavý (návrh scény)
Orfeus - 23.10.1959, Jan Zrzavý(návrh scény)
Orfeus - 23.10.1959, Jan Zrzavý-scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Orfeus -23.10.1959, M.Tauberová, J.Zrzavý, M.Krásová, F.Pujman, R.Brock, S.Kodetová
Foto: Jaromír Svoboda
Kostýmní a scénické návrhy
Eva - 16.12.1945, Jan Zrzavý - návrh scény (1. jednání)
Eva - 16.12.1945, Jan Zrzavý - návrh scény (2. jednání)
Eva - 16.12.1945, Jan Zrzavý - návrh scény (3. jednání)
Rigoletto - 14.02.1941, Jan Zrzavý - návrh kostýmu (Gilda)
Rigoletto - 14.02.1941, Jan Zrzavý - návrh kostýmu (Hrabě Monterone)
Rigoletto - 14.02.1941, Jan Zrzavý - návrh kostýmu (Magdalena)
Rigoletto - 14.02.1941, Jan Zrzavý - návrh kostýmu (Rigoletto)
Rigoletto - 14.02.1941, Jan Zrzavý - návrh kostýmu (Rigoletto)