Václav Janeček - tanečník, dramaturg
Datum narození
18.04.1964
Životopis
Kvalifikace:
1982 Taneční konzervatoř (maturita, absolutorium)
1992 Hudební fakulta Akademie múzických umění - pedagogika klasického tance (Mgr.)
1996 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - estetika (PhD.)

Praxe:
1995-2000 tajemník katedry tance na Hudební fakultě AMU
1993- dosud pedagog metodiky klasického tance a dějin pedagogiky tance na katedře tance HAMU
1982-2001 sólista baletu a později baletní mistr souboru Laterna magika
1998 - dosud dramaturg Baletu Národního divadla v Praze
2000 - dosud dramaturg Laterny magiky

Zahraničí:
Studijní pobyty -
Itálie (Academia Nazionale di Danza, Roma) - 1992
USA (School of American Ballet, N.Y.) - 2000

Zahraniční angažmá jako hostující pedagog - International Skating Union Camp ve Vieramaku (Finsko) = 2001
IT Dansa-Institut dell Teatro v Barceloně (Španělsko) = 2003-04
Mariinské divadlo v St.Peterburgu (Rusko) = 2005
Dánský královský balet v Kodani (Dánsko) = 2005-07
Folk-Universitetet Stockholm (Švédsko) = 2006
Hungarian Ballet Theatre = 2008

Řada domácích angažmá v pozici hostujícího pedagoga v letech 1998 - 2008, např.:
Národní divadlo v Praze a v Brně, Pražský komorní balet, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, International Masterclasses Darii Klimentové, FTVS Univerzity Karlovy v Praze, Literární akademie J. Škvoreckého, International Dance Festival Prague, Dance Perfect, Letní škola HES, krasobruslařský oddíl Vysokoškolského sportovního centra, konzervatoř Taneční centrum Praha atd.

= pedagog klasického tance (Ballet Teacher)

Čestné funkce:
Porotce Česko-slovenské baletní soutěže a Inscenačních přehlídek, člen poroty Thálie a Ph. Morris Ballet Flower Award, člen grantové komise Ministerstva kultury ČR, člen Akademického senátu Hudební fakulty AMU

Publikace:
„Metodika klasického tance v umělecké škole“ (účelová publikace MŠMT v nakladatelství OKO, 1993)
„Tělo a tanec“ eidetická analýza a estetika tance (AMU, 1997)
„Ozvěny tance: Poetika tance v díle S. Mallarmého“ (AMU, 1999)
„Laterna magika aneb divadlo zázraků“ (Laterna magika, 2006)
Odborně-populární texty: Sezóna a Ročenka ND 1999, 2000, NDI 2001, texty programu k představením nebo projektům: Hvězdy baletu nové generace, Dítě a kouzla/Sinfonietta, Amerikana II, Graffiti, Zkrocení zlé ženy, Gisele, Motýlí efekt, Baletománie, Argonauti, Rendez-vous, La Sylphide/Napoli, Code 58.08

Jako asistent choreografie, dramaturg nebo spoluautor jsem se podílel na několika tanečních a baletních projektech, televizních dokumentech souvisejících s některými tituly v Laterně magice a ND Praha a na divadelních inscenacích (např.: Graffiti, Argonauti a Coctaiil 008 v Laterně magice, Baletománie v ND Praha a původní projekty související s působením ve funkci dramaturga).

Biografie:
Holeňová, J. a kolektiv autorů: Český taneční slovník (Divadelní ústav, 2001)
Hoškova, J., Skála, G., Genzerová, G., Lavický, J.: Cesty k tanečnímu a baletnímu mistrovství (BOOKS 555, 2005)
Bartlová, H.: Almanach baletu (Národní divadlo, 2006)
Kazárová, H.: Tančící doktor, Taneční listy 1999, č. 4,
Meszáros, J: Rozhovory s V. Janečkem: „V Národním divadle jsem od dětství“ a „Jako strom jsem v Laterně magice dobře zasazen“, Scéna 2002, 1 a 2
Vedoucí funkce v ND
Dramaturg baletu (SEZONA 2010/2011)
Dramaturg baletu (SEZONA 2011/2012)
Dramaturg baletu (SEZONA 2012/2013)
Dramaturg baletu (SEZONA 2013/2014)
Dramaturg baletu (SEZONA 2014/2015)
Dramaturg baletu (SEZONA 2015/2016)
Dramaturg baletu (SEZONA 2016/2017)
Dramaturg baletu (SEZONA 2017/2018)
Je autorem titulů
Code 58.08 (Ostatní)
Textové a hudební úpravy
Baletománie premiéra SEZONA 2004/2005 - Námět, Autor libreta
Cocktail 008 premiéra SEZONA 2009/2010 - Námět
Code 58.08 premiéra SEZONA 2010/2011 - Námět, Scénář
Cocktail 012 – The best of premiéra SEZONA 2011/2012 - Námět
Inscenátor
Baletománie premiéra SEZONA 2004/2005 - Režie
Cocktail 008 premiéra SEZONA 2009/2010 - Dramaturgie
Faust premiéra SEZONA 2009/2010 - Dramaturgie
Graffiti premiéra SEZONA 2009/2010 - Dramaturgie, Dramaturgie, Dramaturgie, Dramaturgie
Cocktail 012 – The best of premiéra SEZONA 2011/2012 - Dramaturgie
Spolupráce na inscenacích
Rodinné album premiéra SEZONA 2003/2004 - Asistent choreografie
Jardí Tancat premiéra SEZONA 2005/2006 - Asistent choreografie
Nulová gravitace (Taneční centrum Praha) premiéra SEZONA 2010/2011 - Asistent choreografie
Svěcení jara premiéra SEZONA 2010/2011 - Asistent choreografie
Cesty a zastavení – Petr Zuska Gala X premiéra SEZONA 2011/2012 - Asistent choreografie
Role
Maryša premiéra SEZONA 1979/1980 - Tanec
Žvanivý slimejš premiéra SEZONA 1983/1984 - Dědeček, Kičibej - tanec
Hovory s... Timeless premiéra SEZONA 2017/2018 - Účinkují
Fotogalerie
Václav Janeček - civilní fotografie
Václav Janeček - civilní fotografie (2009)
Foto: Pavel Hejný